Domain-Driven Design (DDD) w Symfony 6

Domain-Driven Design (DDD) to podejście do tworzenia oprogramowania, które skupia się na modelowaniu domeny biznesowej i obiektach. W DDD encje i repozytoria są częścią warstwy domeny, która opisuje logikę biznesową aplikacji. Wdrażając DDD w projekcie Symfony 6 z Doctrine ORM, można osiągnąć większą elastyczność, czytelność i łatwość utrzymania kodu.

Zapraszam do mojego kursu o Symfony 6, jeżeli pragniesz dowiedzieć się więcej:

1. Organizacja kodu w projekcie Symfony 6

Aby zastosować DDD w projekcie Symfony 6, warto podzielić kod na odpowiednie warstwy i katalogi:

 • src/Domain: katalog zawierający elementy domeny, takie jak encje, agregaty, obiekty wartości, serwisy domenowe oraz interfejsy repozytoriów.
 • src/Infrastructure: katalog zawierający implementacje repozytoriów, adaptacje zewnętrznych usług oraz innych elementów infrastruktury.
 • src/Application: katalog zawierający logikę aplikacji, taką jak serwisy aplikacyjne, komendy i zapytania, które orkiestrują logiką domeny.

2. Kluczowe elementy DDD

W DDD wprowadza się również takie elementy jak:

 • Agregaty: grupy spójnych obiektów, które są traktowane jako jedna jednostka w logice biznesowej. Agregaty mają korzeń agregatu (Aggregate Root), który jest jedynym punktem kontaktu dla zmian w obrębie agregatu.
 • Value Objects: obiekty, które opisują pewne właściwości i wartości, ale nie mają swojej tożsamości. Value Objects są niemodyfikowalne, a ich równość jest oparta na wartościach, które przechowują.
 • Serwisy domenowe: odpowiedzialne za realizację złożonej logiki biznesowej, która nie pasuje do pojedynczych encji czy agregatów. Serwisy domenowe mogą korzystać z repozytoriów oraz innych serwisów domenowych, aby realizować swoje zadania.

3. Implementacja DDD w Symfony 6

W celu zastosowania DDD w projekcie Symfony 6, warto podzielić kod na odpowiednie warstwy i katalogi:

 • Tworzenie warstwy domeny: W katalogu src/Domain utworzyć odpowiednie podkatalogi, takie jak Entity, ValueObject, Interface, Aggregate, Service. W tym katalogu umieścić interfejsy repozytoriów, które będą definiowały kontrakty dla operacji na obiektach domeny.
 • Tworzenie warstwy infrastruktury: W katalogu src/Infrastructure utworzyć odpowiednie podkatalogi, takie jak Repository, Service, Adapter czy Factory. W tym katalogu umieścić implementacje repozytoriów, które korzystają z Doctrine ORM oraz inne elementy infrastruktury, takie jak integracje z zewnętrznymi usługami.
 • Tworzenie warstwy aplikacji: W katalogu src/Application utworzyć odpowiednie podkatalogi, takie jak Service, Command, Query czy Controller. W tej warstwie znajdą się serwisy aplikacyjne, które będą orkiestrować logikę domeny i infrastruktury oraz kontrolery odpowiedzialne za obsługę żądań HTTP.

Przykład implementacji DDD dla aplikacji e-commerce:

 1. Utworzenie warstwy domeny: W katalogu src/Domain, stworzyć odpowiednie encje, obiekty wartości oraz interfejsy repozytoriów. Na przykład, encja Product, obiekt wartości Price oraz interfejs ProductRepositoryInterface.
 2. Utworzenie warstwy infrastruktury: W katalogu src/Infrastructure, stworzyć konkretne implementacje repozytoriów, które korzystają z Doctrine ORM. Na przykład, implementacja ProductRepository używająca Doctrine ORM do przechowywania i zarządzania encjami Product.
 3. Utworzenie warstwy aplikacji: W katalogu src/Application, stworzyć serwisy aplikacyjne i kontrolery, które będą orkiestrować logikę domeny i infrastruktury. Na przykład, serwis ProductService, który zarządza operacjami na produktach, oraz kontroler ProductController, który obsługuje żądania HTTP związane z produktami.

Podsumowanie

Implementując DDD w projekcie Symfony 6, można osiągnąć większą elastyczność, czytelność i łatwość utrzymania kodu. DDD pozwala na lepsze oddzielenie logiki biznesowej od infrastruktury i aplikacji, co ułatwia rozwój i utrzymanie aplikacji webowych. Dzięki podziałowi na odpowiednie warstwy, aplikacje stają się bardziej modularne, co pozwala na łatwiejsze wprowadzenie zmian i rozbudowę systemu w przyszłości.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zapraszam na mój kurs Symfony6:

https://szkolasf.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do Newslettera! Co tydzień świeże newsy ze świata PHP

X